Formularz zgłoszeniowy – uczestnictwo czynne i bierne