Opłata za udział czynny w konferencji – 200 zł.

(opłata obejmuje: udział w obradach i warsztatach, zaświadczenie o czynnym uczestnictwie, materiały konferencyjne, obiad, udział w przerwach kawowych oraz publikację tekstu po otrzymaniu pozytywnej recenzji. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu, śniadania oraz kolacji. W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi).

 

Opłata za udział bierny w konferencji – 150 zł.

Opłata dla studentów studiów stacjonarnych, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych na UŁ: „Logopedia medialna z logopedią ogólną” i „Neurologopedia”: 90 zł

(opłata obejmuje udział w konferencji i warsztatach, zaświadczenie o biernym uczestnictwie, materiały konferencyjne, udział w przerwach kawowych. W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi);

 

Bierne uczestnictwo z publikacją nadesłanego tekstu – 250 zł lub 200 zł dla studentów studiów stacjonarnych i doktorantów.

Planowana publikacja w czasopiśmie „Logopaedica Lodziensia” lub monografii wieloautorskiej – po uzyskaniu pozytywnych recenzji.

 

Opłatę za uczestnictwo czynne należy uiścić do 10 czerwca 2019 roku

Opłatę za uczestnictwo bierne należy uiścić do 15 września 2019 roku

 

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto:

Bank Pekao S.A. II Oddział w Łodzi

76 1240 3028 1111 0010 8861 7162

z dopiskiem: Konferencja Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej – imię i nazwisko

 

Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności.

Uwaga: faktura może być wystawiona tylko na instytucję lub osobę, która dokonała wpłaty na konto UŁ (co oznacza, że oczekując faktury na instytucję należy opłatę przelać z konta tej instytucji).