Opłata za udział czynny w konferencji wynosi 200 zł. (opłata obejmuje: udział w obradach i warsztatach, zaświadczenie o czynnym uczestnictwie, materiały konferencyjne, obiad, udział w przerwach kawowych oraz publikację tekstu po otrzymaniu pozytywnej recenzji. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu, śniadania oraz kolacji. W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi).

 

Opłata za udział bierny w konferencji wynosi 150 zł, opłata dla studentów studiów stacjonarnych i doktorantów: 80 zł. (opłata obejmuje udział w konferencji i warsztatach, zaświadczenie o biernym uczestnictwie, materiały konferencyjne, udział w przerwach kawowych. W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi).

 

Opłatę za uczestnictwo czynne należy uiścić do 15 czerwca 2017 roku

Opłatę za uczestnictwo bierne należy uiścić do 17 września 2017 roku

 

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto:

Bank Pekao S.A. II Oddział w Łodzi

73 1240 3028 1111 0010 7203 4096

z dopiskiem: Konferencja Logopedia – imię i nazwisko

Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności.

 

Uwaga: faktura może być wystawiona tylko na instytucję lub osobę, która dokonała wpłaty na konto UŁ (co oznacza, że oczekując faktury na instytucję należy opłatę przelać z konta tej instytucji).