Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii

w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii

Uniwersytetu Łódzkiego

 

serdecznie zaprasza do udziału w webinarium naukowym

 

Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji, alalia i alalia prolongata oraz SLI/DLD

– w kręgu badań i terminologii

 

22 maja 2021 roku (sobota)

 

 

Cel konferencji

Tegoroczna e-konferencja poświęcona zostanie afazji dziecięcej, niedokształceniu mowy o typie afazji, alalii i alalii prolongacie oraz SLI/DLD. Proponowana tematyka jest ważna ze względu na coraz częstsze diagnozowanie tych zaburzeń i duży chaos terminologiczny. Proponujemy podjęcie rozważań dotyczących:

– zagadnień terminologicznych obejmujących najnowsze doniesienia naukowe,

– etiologii,

– diagnozy,

– diagnozy różnicowej,

– programowania terapii: celów i strategii,

– przeglądu praktycznych rozwiązań stosowanych w terapii – studium przypadku.

Do udziału w dyskusji zapraszamy specjalistów: logopedów, psychologów, pedagogów, lekarzy, nauczycieli oraz studentów i rodziców, a także wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką.

 

Komitet naukowy

prof. dr hab. Jacek Błeszyński (Toruń)

prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska (Łódź)

prof. dr hab. Mirosław Michalik (Kraków)

dr hab. prof. UG Ewa Czaplewska (Gdańsk)

dr hab. prof. UŁ Irena Jaros (Łódź)

dr hab. prof. UMCS Grażyna Krasowicz-Kupis (Lublin)

dr hab. prof. UŁ Renata Marciniak-Firadza (Łódź)

dr hab. prof. UG Stanisław Milewski (Gdańsk)

dr hab. prof. UMCS Jolanta Panasiuk (Lublin)

dr hab. prof. UŚ Katarzyna Węsierska (Katowice)

dr hab. prof. UMCS Tomasz Woźniak (Lublin)

 

Komitet organizacyjny

dr hab. prof. UŁ Irena Jaros

dr Renata Gliwa

dr Ewelina Zając

 

Nadsyłanie zgłoszeń

  1. Uczestnictwo czynne
  • do 31 stycznia 2021 r. – zgłoszenie czynnego uczestnictwa wraz z abstraktem – formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7xpEYw7al0O7fvnUcF6WO_eirYU2C0lCtmL0l2jHhyxURU5TSjFaU1ZRTzRKRzA0N045TDBaUk01OC4u (organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszonych tematów);
  • do  7 lutego 2021 r. – potwierdzenie przez organizatorów przyjęcia tematu wystąpienia;
  • do  28 lutego 2021 r. – po otrzymaniu potwierdzenia udziału w konferencji uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 180 zł (opłata obejmuje: udział w obradach, obsługę informatyczną, zaświadczenie o czynnym uczestnictwie oraz publikację tekstu po otrzymaniu pozytywnej recenzji w punktowanej monografii wieloautorskiej [20 pkt];
    w razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi).

 

  1. Uczestnictwo bierne

 

  1. Uczestnictwo bierne z publikacją
  • bierne uczestnictwo  z możliwością publikacji nadesłanego tekstu w monografii wieloautorskiej (20 pkt) – po uzyskaniu pozytywnych recenzji – koszt udziału: 180 zł.

 

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto:

Bank Pekao S.A. II Oddział w Łodzi 56 1240 6292 1111 0011 0362 0098

z dopiskiem: Konferencja Afazja dziecięca… wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika

 

Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności

Uwaga: faktura może być wystawiona tylko na instytucję lub osobę, która dokonała wpłaty na konto UŁ (co oznacza, że oczekując faktury na instytucję należy opłatę przelać z konta tej instytucji).

 

Adres organizatora:
Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii
Instytut Filologii Polskiej i Logopedii
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

Adres mailowy: konferencjalogopedia@uni.lodz.pl